occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovštvrtok 30. augusta 2012

Nerium Oleander


This mediterranean toxic species is really a fast grower, also in my vegetation zone. Sometimes I envy the bonsai artists of the tropics their long growing season. This fine branch structure what makes Taiwanese gardener for 5 years, it took us about 15 years. I wish all my deciduous trees run so fast :)
The ramification is much better, as it was in may 2012. Of course low branches must get more thick and the foliage more dense, but it´s just a matter of time. This tree makes me happy, it´s on the good way.
Tento stredomorský jedovatý druh rastie naozaj rýchlo, aj v našom vegetačnom pásme. Niekedy závidím bonsajistom z tropických krajín ich dlhú vegetačnú dobu. To jemné zavetvenie čo spraví taiwanský záhradník za 5 rokov, by u nás trvalo asi 15 rokov. Prial by som si aby moje listnáče rástli tak rýchlo.
Rozvetvenie na konci augusta je oveľa lepšie, ako bolo v máji. Samozrejme spodné konáre musia ešte zhrubnúť a nabrať zelenú hmotu, ale je to iba otázka času. Tento strom mi robí radosť, je na dobrej ceste.

29. augusta 2012

29. augusta 2012

29. mája 2012


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára