occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovpondelok 18. marca 2013

Salix Caprea - Vŕba kozia "Rakyta"

Yesterday I worked on this willow. It´s another interesting species. I removed several dead branches and pruned it. Also mushrooms that grow on the trunk since last autumn have been removed. The trunk was then treated with chemical protection against fungal diseases. I know that the bark under the removed mushrooms is dead, but I decided to leave it on the tree, since the new calous will be formed. I just slightly brushed the hard dead wood. The lower branch is little weak because of  large parts of dead wood. It must be strengthen, so I made a new terminal of it. I will leave it grow freely at least two growing seasons.
Včera som pracoval na tejto zaujímavej vŕbe. Odstránil som niekoľko mŕtvych konárikov, ktoré spontánne odišli v zime a celý strom som ostrihal. Od minulej jesene rástli na kmeni drevokazné huby, ktoré boli taktiež odstránené. Kmeň som natrel sulkou. Viem že kmeň a kôra v tejto časti sú mŕtve, nechávam to však tak, pokým sa pod odlupujúcou sa kôrou prirodzene nevyvinie kalus a ohraničí živú časť kmeňa. Mŕtve drevo na strome som iba zľahka prebrúsil oceľovou kefou. Spodná vetva je značne oslabená z rozsiahlych partí mŕtveho dreva nad ňou. Musí byť posilnená, aby poriadne ťahala energiu, tak som z nej vyformoval nový terminál. Tento plánujem ponechať bez rezu aspoň dve rastové sezóny.11/2012

nice mushrooms on the trunk :)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára