occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovpondelok 11. novembra 2013

Last autumn leaves

1. shohin euonymus europaeus - common spindletree, 2 years in training, digged from the railway embankment. Bršlen európsky, vykopaný na jar 2012 zo železničného násypu.
2. seedlings of acer buergerianum - trident maple - javor burgerov
3. acer palmatum sp. - javor dlaňolistý

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára