occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovpondelok 3. apríla 2017

Hawthorn - Hloh

This tree was neglected for a long time. Probably because it was too heavy to carry and I was too lazy to move it and work with it :) As a result, branches grew too thick to bend. Now I have a problem to work with them and give them an inicial movement. It was time to transplat it into smaller training container and do the first inicial root work after collecting in spring 2013. The previous post is here.
Tento strom bol dlho zanedbávaný. Pravdepodobne preto, že bol príliš ťažký na prenášanie a ja som bol lenivý pracovať s ním. Výsledkom je veľký prírastok konárov, ktoré sa ťažko ohýbajú. Teraz mám problém, ako s nimi pracovať a troška ich natvarovať, aby mali pohyb. Bolo už na čase presadiť strom do menšej nádoby a venovať sa koreňom, prvý krát po zbere v roku 2013. Predchádzajúci post je tu.

After collecting in spring 2013.

1 komentár: