occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovpondelok 22. mája 2017

Defoliated Acer negundo - odlistený javorovec jaseňolistý

Previous post is here.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára