occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovutorok 26. júna 2018

Hornbeam #2

Hornbeam after triming.
2 komentáre: