occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovpondelok 11. júna 2012

European beech 01 - Buk č. 01 - Fagus sylvatica 01

Beech No. 01 after cut. After the first radical pruning in 2010 tree remained freely in the garden and grown twigs with very long internode. It will be necessary to shorten the overall lenght of the branches and get the foliage closer to the trunk. The tree grows now strong and happily and makes me happy. It has an interesting nebari, totaly out of all bonsai rules. I was on the hike in Karpaty mountains two weeks ago, and I found out there in the beech woods almost the similar roots as are mine. Breathtaking :) 
Buk č. 1 po letnom strihu. Po prvom radikálnom zmladení stromu v r. 2010 strom ostal na koreni voľne v záhrade a vyhnal konáriky s veľmi dlhými internódiami. Bude potrebné korunu vrátiť bližšie ku kmeňu. Strom je zdravý, krásne prirastá a robí mi radosť. Má veľmi zaujímavé nebari, úplne proti pravidlám. Na túre v Karpatoch som objavil ozajstný buk, s takmer totožnými koreňovými nábehmi, čo mi skoro vyrazilo dych :)


 Before cut 06/2012. Pred strihom 06/2012.

After first styling 01/2012. Po prvom tvarovaní 01/2012.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára