occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovutorok 5. júna 2012

From woodworm with love - Srdečné pozdravy od červotoča

Today I found the final evidence of woodworms in this old poplar. Of course, It´s too late to do something with it. Worm lived in a wood a few years. This is the last life cycle, when the adult beetle flew out from the trunk, in order to continue to multiply. I hope not in any of my trees. I found 3 flight holes, so I applied chemical protection into the holes to prevent females to lay eggs into the wood. Adult beetles use flight holes as shelters.
Našiel som takýto posledný dôkaz, priam víťazné defilé, prítomnosti červotoča v tomto starom topole. S týmto niečo robiť už nemá zmysel. Červotoč žil v dreve niekoľko rokov. Toto je posledný životný cyklus, keď sa larva prehryzie na povrch dreva, zakuklí sa a dospelý chrobák vyletí von, aby sa mohol ďalej rozmnožovať. Dúfam že v žiadnom z mojich stromov. Našiel som celkom 3 vletové otvory priemeru cca 4-5 mm, do ktorých som aplikoval chémiu. Podľa článkov na internete samičky často používajú staré otvory ako útočisko a kladú tam aj nové vajíčka.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára