occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovpiatok 6. júla 2012

Harvest time - Čas na oberačku

Two of my rather funny garden shrubs - gooseberry (Grossularia uva crispa) and jostaberry (blackcurrant x gooseberry). Their fruits are attractive and sweet in this period, even in bonsai pots :)
Dva záhradné ovocné kríčky vykopané v starých záhradách - egreš a josta (kríženec čiernej ríbezle a egreša). V tomto období majú aj v miskách krásne a sladké plody.

sweet jostaberry fruits.....

.....and a little harvester :)
Gooseberry in 1999 - Egreš v roku 1999

April 2002

Remained live part of the shrub on the stone -2011- Preživšia časť kríka, pestovaná na kameni -2011

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára