occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovpiatok 26. apríla 2013

European larch No. 03 - Smrekovec opadavý č.3

Completely wired in december 2012. I´m enjoying the new growth, now is the most wonderful time for this species.
Smrekovec kompletne vydrôtovaný v decembri 2012. Užívam si krásne mladé prírastky, teraz je najkrajší čas v roku.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára