occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovpiatok 26. apríla 2013

Hornbeam No. 2 - Hrabík č.2

Finally in its first bonsai pot,  purchased from http://www.bonequip.cz/ . Crown slowly starts to mature.
Konečne v prvej bonsajovej miske, kúpenej v http://www.bonequip.cz/ . Koruna sa pomaly začína zahusťovať.


Full story here: http://bonsaistrom.blogspot.sk/2012/05/hrab-c-02-carpinus-betulus-no-2.html

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára