occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovštvrtok 6. marca 2014

Euonymus raft

This is another Euonymus Europaeus - common spindle tree, 2 years in training, digged from the railway embankment in 2012. Ďalší bršlen európsky, vykopaný na jar 2012 zo železničného násypu.


Really dense root system. 

...as it was after collecting in april 2012.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára