occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovštvrtok 6. marca 2014

PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA - Virginia creeper - Pavinič päťlistý

Funny little tree with tree legs and nice old-looking deadwood. I used wood-hardener to protect the deadwood, especially under the soil level. We´ll see how long will it last. Malý stromček s troma nohami a mŕtvym drevom. Použil som lak v niekoľkých vrstvách, aby som ochránil mŕtve drevo pred hnilobou, hlavne pod úrovňou substrátu. Uvidíme, ako dlho vydrží.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára