occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovutorok 1. apríla 2014

My very first pine - Pinus sylvestris

I got this little tree in a trade withe my club mate. I have almost no experience with pines, so I started very carefully. I was afraid to reduce more branches, even I see the structure is too dense. First wiring was made to achieve better backbudding. I am really curious how will it work.
Túto malú borovicu mám od kamaráta z klubu. Nemám s pestovaním borovíc takmer žiadne skúsenosti, tak som začal dosť opatrne. Odstránil som dosť zeleného obrastu. Na ďalšiu redukciu si ešte počkám, stále je štruktúra vetiev hustá. Prvé nadrôtovanie bolo urobené za účelom presvetlenia a spätného obrašenia vetiev. Som zvedavý, ako to bude fungovať.

before...


... and after

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára