occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovštvrtok 17. apríla 2014

New project: Acer negundo No.1 - Javorovec jaseňolistý

This big stump was collected in autumn 2012 from the future building site. I made a classic school  mistake and didn´t check the surface roots. After I started to dig it, I realised it´s not so perfect, as I expected. The tree was already cut by the owner, to avoid permission for cutting trees from site. I decided to save it. I airlayered the tree in may 2013 a let it grow freely. This spring came too early. I try to raise new branches. Top of the tree was cut down. I will check the new roots soon.
Tento veľký strom som vykopal niekedy na jeseň v roku 2012 z budúceho staveniska. Urobil som začiatočnícku chybu - neskontroloval som povrchové korene. Keď som začal strom kopať, uvedomil som si že nie je taký super, ako som očakával. Majitelia pozemku ho už drsne zrezali aby neprerástol a vyhli sa výrubovému povoleniu. Rozhodol som sa že ho vezmem. V máji 2013 som ho potopil a skúsil vytvoriť nové korene, rástol voľne bez strihu. Táto jar prišla príliš skoro. Skúšam vypestovať nové vetvičky. Vrch stromu som celý zrezal. čoskoro budem kontrolovať ako sa majú nové korene.
Winter 2012.May 2013

February 2014April 2014
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára