occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovštvrtok 23. marca 2017

Cotoneaster multiflorus shohins - Skalník mnohokvetý šohiny

Two young seedling of cotoneasters were completely wired this spring. Height: 20 cm.
Dva mladé sklaníky, kompletne nadrôtované túto jar. Výška 20 cm.

October 2011 - young seedlings, two cotoneasters are marked red.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára