occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovstreda 8. marca 2017

My pots IV - Failure

I managed to find time for the making of some pots over the last winter. Actually, I did only one big pot, with ornamental legs. I was really happy with the result after the creating of the clay body. A big disappointment came after the first bisk firing. The joins between the clay slabs were not well done, the bottom edge of the pot weaken the joins. Anf finally, there was an air built-in the clay joins, and this is a huge mistake in ceramics. The result is a coplete break at the bottom of the pot after firing. Never mind ! It´s a good lesson for me. I look forward to further work with ceramics :)
Počas poslednej zimy som si našiel čas na výrobu keramiky. Vlastne som urobil iba jednu poriadnu väčšiu bonsajovú misku s ozdobnými nohami. Bol som celkom spokojný s výsledkom vymodelovanej misky. Veľké sklamanie prišlo až po prvom vypálení. Všetky spoje medzi hlinenými plátmi boli zle spravené. Spodný ubratý lem misky ešte viac zoslabil spoje. Najhoršie, do spojov som zabudoval veľa vzduchu, čo je v keramike hrubá chyba. Výsledkom bolo úplné odtrhnutie dna misky od bočných stien v spoji. Nevadí, je to dobrá lekcia, nabudúce si dám väčší pozor. Teším sa na ďalšiu prácu s keramikou :)After the first firing...
Po prvom vypálení.
In the process of making legs. I do all my amateur ceramics on our kitchen table, with my good wife´s blessing.... 
V procese tvorby nožičiek. Všetku moju amatérsku keramiku vyrábam na našom kuchynskom stole, s požehnaním mojej dobrej manželky....


....and sometimes under the supervision of our parrot Pipo. It´s sooo easy to make prints into soft clay :)
.... a niekedy pod dohľadom nášho papagája Pipa. Ja tak ľahké robiť otlačky do mäkkej hliny :)

The good news is that all my previous pots survived this rather strong and long-lasting winter. I have not found any frost damages on my ceramics. Repoting season has already begun.
Dobrou správou je to, že všetky moje predchádzajúce misky prežili túto silnú a dlhotrvajúcu zimu a nenašiel som žiadne škody spôsobené mrazom. Presádzacia sezóna začala.

3 komentáre: