occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovštvrtok 23. marca 2017

My pots IV - Result - cotoeaster dammeri - shohin/kusamono

This little shell pot is the second one I made this winter. I  wanted to try something another, not a classic bonsai pot. A nice pot possibly from Mr. Pravoslav Dorda was my model. I planned it for this little clump style cotoneaster. The origin of this young plant is quite interesting. It is a rooted lower branch of our big garden tree. It has rooted spontaneously on our concrete pavement, just in a tiny gap between the concrete tiles. The mother tree died suddenly and this is one of its childs.
Táto malá miska je druhá z tých, čo som vyrábal cez zimu. Chcel som skúsiť niečo iné, nie klasickú bonsajovú misku. Ako vzor mi poslúžila jedna malá miska pravdepodobne pána Dordu. Plánoval som ju pre tento malý skalník. Pôvod tejto mladej rastlinky je celkom zaujímavý. Je to zakorenená spodná vetva veľkého záhradného stromu. Zakorenila spontánne na našom betónovom chodníku, v malej škáre medzi betónovými dlaždicami. Materská rastlina nečakane zomrela a toto je jedno z jej detí.   

This is my model from Pavel Slovak exhibition.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára