occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovpondelok 14. mája 2012

Buk č. 03 "Bútľavina" - Fagus sylvatica No. 03 - Beech "Hollow"

Krásne yamadori buku s veľkým potenciálom, vykopané na jeseň 2010. Mal som štastie na dobrú plytkú koreňovú sústavu a celkom pekné nebari. Strom rástol na koreni iného veľkého buku. V roku 2011 som so stromom nič nerobil, iba vyčistil prirodzene odumreté spráchnivené drevo a vytvoril tak veľkú dutinu. Na pôvodných koreňoch som pri výkope nechal dosť veľa pôvodnej lesnej zeminy, ktorá bola na môj vkus veľmi ťažká a nepriepustná, preto som sa odvážil buk na jar 2012 presadiť do moderného substrátu. Zrezal som niektoré križujúce sa vetvičky a vybral niektoré kostrové vetvy, ktoré použijem na tvorbu budúcej koruny. Tento rok strom pekne obrašil, nechám ho však volne rásť, bez strihu, aby nabral sily a poriadne sa rozrástla koreňová sústava. Tento rok iba popriadne polievať a hnojiť.V budúcom roku začnem pomaličky budovať korunu. Presádzanie do nejakej misky najskôr za 3-4 roky. Modlím sa ku všetkým lesným, stromovým a bonsajovým bohom, aby ma tento strom prežil :) Uvidíme.
Beautiful beech yamadori from autumn 2010. It was a lucky find, because of its good shallow root system and interesting nebari. This tree was originally growing on the big root of another giant old beech. In 2011 I decided to remove rotten wood and make the big dominant uro. When I first planted this tree, I left too much of originally substrate on the roots. In april 2012 I dared to put the tree in a modern substrate, because the old one was too wet. I just cut some unnecessary crossing branches. This year will tree grow freely to gain strength. Only good watering and fertilizing. I will build the crown in next years. First bonsai pot in 3-4 years. I pray to all gods of woods, trees and bonsai to let me grow old with this tree :) We will see.
Kopem strom - október 2010. Me digging the tree in october 2010.

Apríl 2011detail kmeňa - jar 2011

Jún 2011 - odstraňujem práchnivé drevo až do zdravého tvrdého dreva a objavujem larvy červotočov.
June 2011 - I removed rotten wood and found some wood-worms.

Október 2011

Október 2011

Apríl 2012 - po presadení do moderného substrátu a reze križujúcich sa vetvičiek
April 2012 - after planting in modern substrate and cutting some cross branches

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára