occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovstreda 9. mája 2012

Buk č.1 - European Beech No. 1 - Fagus sylvatica 01

Môj úplne prvý buk, vykopaný ako približne 3 ročný semenáč, niekde pri Králikoch okolo roku 1996. Niekoľko rokov som takto pestoval stromčeky v miskách, potom som nemal možnosť sa o ne starať, tak boli vysadené v záhrade u rodičov. Otec ich strihal ako buxusy, takže zostali malé, ale postupne hrubli. V roku 2010 som buk č.1 vykopal, drasticky zrezal a zasadil do priepustného substrátu. Prvé nadrátovanie v zime 2011. Nebari nie je podľa všetkých predpisov, ale páči sa mi. Možno zvážim potápanie a vytvorenie nových koreňov. A samozrejme, ešte tak 10 rokov zavetvovania a bude fešák :)
This is my first beech, dig out in 1996 as approximatly three years old seedling in central Slovakia. In my starts I put some seedlings into the pots, but then I had no opportunity to take care of my trees. All of them went into my father´s garden. He cut them as a hedge, so they remained small and become a little thick :) In 2010 I drasticcaly pruned this one, and planted in good drainaged substrate. First wiring was made in winter 2011. Nebari  is not the best one, but I like it. Maybe one day I will decide to airlayer it and make new roots. And finally next 10 years of  ramifications, and then it will be cute :)

Buk v záhrade v roku 2008. Beech freely growing in 2008.
V prvej nádobe, jeseň 2011. Autumn 2011.


Po prvom drátovaní v zime 2011. After first wiring.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára