occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovštvrtok 17. mája 2012

Topoľ biely " Korbi " - Populus alba - White poplar

Korbiho som vykopal, vlastne nestihol vykopať na jar 2011. Predbehli ma buldozéry, ktoré čistili budúce stavenisko. Starý strom, s krásnou hrubou kôrou rástol na okraji starej betónovej cesty, čo sa podpísalo na tvare jeho koreňov a nebari - sú veľmi jednostranné. Pník bol pravdepodobne sporadicky zrezávaný cestármi. Mal som ho už dlhšie vyhliadnutý, ale stavebné stroje prišli skôr a keď som ho našiel, bol už dopolovice vyvrátený, s koreňmi vonku na mraze, niekedy vo februáry. Dva hlavné kmene, resp. konáre mali ošúpanú kôru po lyžici buldozéra. Vzal som ho, zasadil a on na jar bohato obrašil, čo ma veľmi potešilo. Nechal som ho v priebehu roka 2011 voľne rásť, začal som nahrubo pracovať s mŕtvym drevom. Jestvujúcu dutinu som prehĺbil, poškodené konáre odrezal. Starý pahýľ vracajúci sa do kmeňa som skúsil premeniť na jin. Zatiaľ to nechávam tak, lepšie spracovanie dreva ma ešte čaká. Nechcem premeniť veľkú časť kmeňa na mŕtve drevo, chcem zachovať čo najviac kôry. Na jar 2012 som ho presadil do lepšieho substrátu, lebo drevená debnička sa mi rozpadla. Pohľadová strana nie je definitívna, chcem z neho jednoznačne strom pozerateľný zo všetkých strán. Musí ísť aj do hlbšej misky, aby sa mierne skorigovalo optické vnímanie jednostranného nebari. Zrezal som minuloročné konáre s cieľom vybudovať rozložitú korunu starého bútľavého stromu. Začíname!
I did not make him dig in spring 2011, because building bulldozers came first. This old tree grew on the edge of the road, thats why his roots and nebari are pretty flat. The trunk was probably occasionally cuted. When I came to building site, the tree was already partially digged out by bulldozers. It was a frosty february, so I took it home and planted in a wooden box. It started to leaf in spring and I was very happy with that. Two main trunks, or branches, had peeled bark. In 2011 I let it grow freely. I started to work with the dead wood in summer time. I made the existing hollow deeper, and roughly curved a jin from the rest of already dead trunk. Of course, datailed work with the dead wood is still before me. I would like to keep as much old rough bark as possible. I planted the tree in a better substrate in april 2012. The front side of the tree is not chosen yet. It´s a tree which can be superb from all sides. The future pot must be a little deeper, to correct the flat nebari. I cuted the branches from the last year. Let´s start to build a new crown!

Apríl 2011


Niekoľko obrázkov z júla 2011. Some pictures from july 2011.

Apríl 2012


Zatiaľ strana A, máj 2012. Side A, may 2012

Strana B
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára