occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovstreda 8. apríla 2015

Beech No.3 gets a new pot - Buk č.3 v novej miske

This hollow beech was re-potted into its first bonsai pot last week. It´s a hight quality chinese Yixing ceramics and I think it works very well. I had to reduce the roots to fit the tree in the pot, expecially the big root at the back side, as can be seen on picture. I hope it will grow strongly after this rather bold cut. Development from 2010 and 2012.
Minulý týždeň som presadil svoj bútlavý buk do prvej bonsajovej misky. Je to kvalitná čínska keramika z Yixingu a myslím že stromu pasuje veľmi dobre. Musel som celkom odvážne zredukovať jeden hrubý koreň na zadnej časti stromu, ako je vidno na fotke. Dúfam že strom bude naďalej poriadne rásť po tomto zásahu.
Vývoj od roku 2010 a 2012.


Front in spring 2015

Root cut at the back side of the tree.
Rez koreňa na zadnej strane stromu.


This is how I pruned the tree in spring 2013, to make it more compact.
Takto som zrezal strom na jar 2013, aby som vytvoril kompaktnejšiu korunu.

Summer 2014. Leto 2014
This was my quick virtual idea of the tree in the selected pot in 2013.
Moja virtuálna predstava stromu po presadení do zvolenej misky.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára