occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovutorok 21. apríla 2015

Birch tree "PEPE" in my cloudy pot

This is the second pot that I made during winter. It was made for this birch, now in new fresh foliage.
Toto je druhá miska, ktorú som vyrobil cez zimu. Miska bola urobená pre túto brezu, teraz s novým čerstvým lístím.  
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára