occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovštvrtok 2. apríla 2015

Berberis thunbergii No.1 - Dráč

Update of this little shrub.
Air layering in 2014 was successful. I checked the roots in late august 2014, and decided to leave it as it was. I cut it in the end of march 2015 and potted into the first training china pot. This berberis looks a little bushy, but quite natural. It sprouts nicely and many flower buds can be seen :)
Update tohto malého kríka.
Potápanie v roku 2014 bolo úspešné. Kontroloval som korene v auguste 2014 a rozhodol som sa ponechať strom ako bol. Odrezal som ho od pôvodných koreňov až teraz koncom marca a zasadil do prvej tréningovej misky. Stromček vyzerá dosť kríkovito, ale docela prirodzene. Nahadzuje krásne puky a vidno aj kopec kvetných...


29.8.2014

1.4.2015

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára