occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovštvrtok 16. apríla 2015

Inspirational roots

I don´t know if these are surface roots, or widen low part of the trunk, but I really like it. These trees are elms, growing on a little swampy area, near the stream in Bratislava, Horský park. Remarkable shapes, as sharp as blades :) Almost similar as one of the roots on my beech No.3 from previous post.
Neviem či sú toto povrchové korene, alebo rozširujúce sa spodné časti kmeňov, každopádne sa mi veľmi páčia. Sú to bresty, rastúce v močaristej pôde, blízko potôčika v Horskom parku v Bratislave. Obdivuhodné tvary, ostré ako čepele. Takmer také, ako jeden z koreňov na mojom buku č. 3 z predchádzajúceho príspevku.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára