occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovštvrtok 2. apríla 2015

Two small field maples - Dva malé javory poľné

This is rather training material, and I really like to try to make my trees from scratch :)
Toto je skôr tréningový materiál, a ja rád skúšam robiť stromu úplne od nuly :)


Spring 2013 - poor material with such roots is placed on the stone
Jar 2013 - materiál s takýmito koreňmi je usadený na kameň

Summer 2013 - leto 2013

Drastic pruninig in spring 2014. Drastický rez na jar 2014.
Spring 2015
Jar 2015
with my hand as a scale


This is another little field maple in june 2013. I pruned the tree and left it grow freely.
Ďalší malý javor v júni 2013, bol zrezaný a ponechaný voľne rásť.


June 2013

Spring 2015
Jar 2015
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára