occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovpondelok 17. decembra 2012

European larch No. 03 - Smrekovec opadavý č.3

I always wanted to have a nice larch. I lost two little pieces, when I used to grow my plants on my balcony.  This garden material I received from a colleague in r. 2009-2010. It was about 1.8 to 2 meters long. I cut it hardly and planted right into the pot. Inicial styling- branch positioning and wiring was made in 2010. This winter I decided to style it again. I wired and slightly bend all branches. Main problematic part of the trunk is missing tapering shape. Top of the tree will be changed into deadwood in summer 2013, to solve this problem. Eventually I´m planning to create more dramatic composition of this larch. I hope it would look some day like an old tree with many dead branches, and trunk scarred by a lightning strike.
Po peknom smrekovci som už dávnejšie túžil. Dva malé ceruzkáče, čo som mal kedysi niekoľko rokov v miske, mi odišli cez zimu, ešte keď som bol balkónový pestovateľ. Tento jeden záhradný materiál som dostal od kolegu v r. 2009-2010. Bol dlhý približne 1,8-2 metre. Po zrezaní išiel rovno do misky. V r. 2010 bol prvý krát zľahka nadrôtovaný, konáre stiahnuté dole. Pre prvé vážnejšie nadrôtovanie a výber konárov som sa rozhodol túto zimu. Veľkým problémom kmeňa je absentujúca konicita. Vrcholec stromu plánujem v lete 2013 premeniť na mŕtve drevo - jin, ktoré čiastočne vyrieši konicitu kmeňa. Časom by som na strome rád urobil viac dramatickú kompozíciu, predstavujúcu starší smrekovec v horách, s mŕvym drevom a kmeňom zjazveným zásahom blesku.My future plans with this larch :-)

11/2012

No. 02 and No. 01 - R.I.P. in 2005 :-(pondelok 19. novembra 2012

Trees in the mist - Stromy v hmle

A few shots from yesterday´s walk in misty Carpathian mountains.
Niekoľko záberov z včerajšej vycházky v hmle v Karpatoch.