occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovutorok 3. januára 2017

Mighty winter Nature - Mocná zimná príroda

I couldn´t resist to take a few pictures of my trees, garden and nature with its Beauties. It took two days and it´s gone.
Nemohol som neodfotiť niekoľko stromov, záhrady a efektných čarokrás okolitej prírody. Trvalo to dva dni a už je to preč...