occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovstreda 17. septembra 2014

Picea glauca conica on stone slab

I planted this spruce on this stone slab in march 2014. Unfortunately, roots did not allow me to plant the tree in right position, so I had to change the front side. That is why the spruce will be slightly restyled, probably in autumn 2015. I only let it grow freely this year to encourage the root growth. New white roots are crawling out of the substrate. Here is the first styling.
Tento smrek som v marci presadil na plochý kameň. Bohužiaľ mi korene nedovolili zasadiť strom do želanej pozície, tak som musel zmeniť pohľadovú stranu. Preto stromček prepracujem, pravdepodobne na jeseň 2015. Tento rok voľne rástol, aby sa posilnil rast koreňov. Nové biele korienky sa pekne plazia von zo substrátu. Tu je prvé tvarovanie.

september 2014My first try to make keto from mixed crushed teramol, clay and moss.
Môj prvý pokus na výrobu keta zo zmiešaného podrteného teramolu, ílu a machu.