occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovštvrtok 30. augusta 2012

Salix caprea

august 2012

august 2012

máj 2012Nerium Oleander


This mediterranean toxic species is really a fast grower, also in my vegetation zone. Sometimes I envy the bonsai artists of the tropics their long growing season. This fine branch structure what makes Taiwanese gardener for 5 years, it took us about 15 years. I wish all my deciduous trees run so fast :)
The ramification is much better, as it was in may 2012. Of course low branches must get more thick and the foliage more dense, but it´s just a matter of time. This tree makes me happy, it´s on the good way.
Tento stredomorský jedovatý druh rastie naozaj rýchlo, aj v našom vegetačnom pásme. Niekedy závidím bonsajistom z tropických krajín ich dlhú vegetačnú dobu. To jemné zavetvenie čo spraví taiwanský záhradník za 5 rokov, by u nás trvalo asi 15 rokov. Prial by som si aby moje listnáče rástli tak rýchlo.
Rozvetvenie na konci augusta je oveľa lepšie, ako bolo v máji. Samozrejme spodné konáre musia ešte zhrubnúť a nabrať zelenú hmotu, ale je to iba otázka času. Tento strom mi robí radosť, je na dobrej ceste.

29. augusta 2012

29. augusta 2012

29. mája 2012


utorok 14. augusta 2012

Elm air layering - Potápanie brestu

This little elm was dug out in september 2011 in local woods. Nothing special, except nice old rough bark on it. Unfortunatelly the root system was very poor with bad surface roots, so I decided to air layer  it. The trunk was a little bit wider on the upper part as on the base. When I cut the trunk, I counted 25 growing seasons on wood. 
I started air layer on jun 2012 and after two month I saw first roots coming out from the fence. I used coconut fibres as a substrate, with crashed bricks and a little amount of zeolith. I let it grow freely this season to encourage new roots. Hope it will survive our hard winter. I´m planning to do a shohin in informal upright, or broom form.

 Tento malý brest som vykopal začiatkom jesene v roku 2011. Nie je ničím výnimočný, zaujamala ma iba hrubo popraskaná kôra. Nanešťastie koreňový systém vrátane koreňových nábehov bol veľmi slabý, tak som sa rozhodol na potápanie. Kmeň mal nepríjemnú optickú vadu - smerom hore od koreňov sa rozširoval. Na odrezanom kmeni som napočítal 25 letokruhov. Zárez na kmeni som urobil v najrozšírenejšom mieste pomerne neskoro v júni. Prvé korene začali vyliezať zo sieťky o dva mesiace.     Ako zakoreňovací substrát som použil kokosové vlákna - lignocel - drvenú tehlu s malým množstvom zeolitu. Túto sezónu nechávam zelenú hmotu volne rásť, aby sa posilnila tvorba nových koreňov. Dúfam že nové korene prežijú našu zimu. Z tohto kúsku plánujem urobiť malý šohin vo volne vzpriamenom štýle, prípadne metlu.

After air layer in jun 2012. Po potápani v júni 2012.

First new roots growth can be seen in august.
Prvé korene som videl začiatkom augusta.
My hand as a scale...
...a ešte mierka.