occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovštvrtok 27. júna 2013

Yamadori Hawthorn...

...from spring 2013 is growing well. Roots were pretty good after digging. I hope it will run so strong also after its first winter in a new home.
Hloh vykopaný s kamarátmi na jar 2013 sa celkom dobre rozbehol. Koreňová sústava bola celkom dobrá. Dúfam že sa mu bude dariť aj po prvej zime v novom domove.
24.3.2013
24.3.2013

My bold future plans with it :) Propably it won´t be so tall, but I´m planning to style all the branches upwards, and make a deciduous tree of it, not a pine...
Moje odvážne plány do budúcna. Pravdepodobne to finálne nebude tak vysoký bonsai, ale som si istý že budem tvarovať vetvičky smerom hore, aby som dosiahol siluetu listnatého stromu, nie borovice.

23.6.2013 - new shoots 30-40 cm long