occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovpondelok 5. augusta 2013

Picea Glauca Conica Candelabra

At the last Danubius bonsai club event I worked on this white spruce. It´s my first spruce, it´s a good training material. The tree is growing in a pot all its life, so the trunk is not very thick. I tried to shape it rather unusual way as a double or triple trunk, looking like candelabra. The main trunk died after the lightning strike, and two of strong upper branches start to grow up as a new terminals....well, I like this nice story, as I read it on W. Pall web site. Particularly older members of the club did not like it :) I think it looks quite naturally like a tree, but not like a bonsai. For this time, the candelabra will stay. I´m planning to place the tree onto this nice flat stone, maybe in spring 2014.
Na poslednom klubovom stretnutí som pracoval na tomto smreku. Je to môj prvý smrek, taký dobrý tréningový materiál. Strom rástol celý svoj život v kvetináči, takže kmeň skoro vôbec nezhrubol. Pokúsil som sa vytvarovať strom do netypického tvaru dvojkmeňa, resp. trojkmeňa v tvare kandelábra. Hlavný kmeň na strome po zásahu bleskom odumrel, pričom najsilnejšie dva vrchné konáre prebrali funciu vrchola a začali rásť hore....celkom uveriteľne na mňa pôsobí tento príbeh, tak ako ho opisuje Walter Pall na svojej web stránke. Musím povedať že väčšine členov klubu sa kandelábra nepáčila :) Myslím však, že vyzerá celkom prirodzene ako strom, nie ako bonsai. Teraz na strome kandelábra ostáva, uvidíme ako v budúcnosti. Stromček plánujem posadiť na plochý kameň, možno na jar 2014. 
2007 on our balcony in Bratislava
october 2012 before 
october 2012 after

Front and back after rewiring in july 2013quick virtual on the stone plate