occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovstreda 13. augusta 2014

Juniperus chinensis - Borievka čínska

This is another plant from my parent´s garden. The tree grows freely for 3 years in this pot. First initial styling was done last weekend at our Danubius bonsai club meeting. I´m quite happy with the result.
Toto je dalšia rastlina z rodičovskej záhrady. Volne rástla v tejto nádobe 3 roky. Prvé základné tvarovanie som urobil na klubovom stretnutí minulý víkend. S výsledkom som celkom spokojný. 

before....

...and front after