occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovstreda 23. januára 2013

Rest under the snow

Today, everything is white in our garden. This is not a regular winter in my zone, we have weather without snow much more often, but very cold and freezy, about -15 °C.  All my trees are covered with snow now and resting till the spring.  I hope that the snow will last at least until the end of February. What a nice winter storage :-)
Dnes je všetko biele v našej záhrade. Nie je to úplne pravidlom v našich končinách, častejšie mávame studené mrazivé počasie bez snehu, až do -15 °C. Teraz sú všetky moje stromy prikryté snehom a odpočívajú až do jari. Dúfam že sneh vydrží aspoň do konca februára. Teším sa, lebo takéto podmienky sú fajn na zimovanie stromov.