occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovutorok 19. novembra 2013

DIY concrete suiban - Urob si sám betónovú misku

61x36x3 cm, made of frost-resistent cement flexible adhesive, reinforced with fibreglass tape and steel, cast into the polystyren form. Finally painted with mixture of glue and acrylic paint.
61x36x3 cm, vyrobené z mrazuvzdorného flexibilného stavebného lepidla, vystužené sklotextilnou a oceľovou mriežkou, liate do polystyrénovej formy. Nakoniec natreté zmesou lepidla (Duvilax do stavebných hmôt) a akrylovej farby.pondelok 11. novembra 2013

Wood textures

Pictures from the last walk in Carpatian woods. Zopár drevených textúr z poslednej vychádzky do karpatských lesov.

Last autumn leaves

1. shohin euonymus europaeus - common spindletree, 2 years in training, digged from the railway embankment. Bršlen európsky, vykopaný na jar 2012 zo železničného násypu.
2. seedlings of acer buergerianum - trident maple - javor burgerov
3. acer palmatum sp. - javor dlaňolistý