occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovpondelok 3. apríla 2017

Hawthorn - Hloh

This tree was neglected for a long time. Probably because it was too heavy to carry and I was too lazy to move it and work with it :) As a result, branches grew too thick to bend. Now I have a problem to work with them and give them an inicial movement. It was time to transplat it into smaller training container and do the first inicial root work after collecting in spring 2013. The previous post is here.
Tento strom bol dlho zanedbávaný. Pravdepodobne preto, že bol príliš ťažký na prenášanie a ja som bol lenivý pracovať s ním. Výsledkom je veľký prírastok konárov, ktoré sa ťažko ohýbajú. Teraz mám problém, ako s nimi pracovať a troška ich natvarovať, aby mali pohyb. Bolo už na čase presadiť strom do menšej nádoby a venovať sa koreňom, prvý krát po zbere v roku 2013. Predchádzajúci post je tu.

After collecting in spring 2013.

Korean hornbeam - Hrab kórejský

I do not buy imports, but this one is an exception. "Somehow it found way in to my garden". Little tree sits on my benches from october 2015. I left it just as it was last year, to acclimatize in my place, because it was imported directly from Korea. It needed a basic branch selection and some wiring. I repotted it in a bigger pot. I have no experience with this species, but I look forward to it.
Nekupujem importy, tento jeden strom je však výnimkou. "Nejako si našiel cestu do mojej záhrady". Malý stromček mám od októbra 2015. Minulý rok som ho nechal tak ako bol, aby sa aklimatizoval, lebo bol dovezený priamo z Kórey. Potreboval vybrať hlavné vetvy a jemné nadrôtovanie. Presadil som ho do väčšej misky. Nemám s týmto druhom žiadne skúsenosti, ale teším sa na to.10/2015


 Before work.