occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovštvrtok 6. marca 2014

PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA - Virginia creeper - Pavinič päťlistý

Funny little tree with tree legs and nice old-looking deadwood. I used wood-hardener to protect the deadwood, especially under the soil level. We´ll see how long will it last. Malý stromček s troma nohami a mŕtvym drevom. Použil som lak v niekoľkých vrstvách, aby som ochránil mŕtve drevo pred hnilobou, hlavne pod úrovňou substrátu. Uvidíme, ako dlho vydrží.


Euonymus raft

This is another Euonymus Europaeus - common spindle tree, 2 years in training, digged from the railway embankment in 2012. Ďalší bršlen európsky, vykopaný na jar 2012 zo železničného násypu.


Really dense root system. 

...as it was after collecting in april 2012.