occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovpondelok 5. decembra 2016

piatok 25. novembra 2016

Potentilla shohin - Nátržník krovitý shohin

This little tree is a gift from a friend from our Danubius bonsai club. I received it 3 or 4 years ago as a clumpy shrub from garden. Step by step I removed unnecessary trunks and this double trunk left, as a base for a new prebonsai. Next step will be the deadwood editing. As can be seen on pictures, it looks like a stump and I have to taper it. I´m looking forward for better pot and tiny yellow flowers on next season. Unfortunately, I don´t have any pict from previous development.
Tento malý stromček som dostal do daru od kamaráta z Danubius bonsai klubu asi pred 3 až 4 rokmi. Bol to taký malý trs, štandardný záhradný krík. Postupne som uberal z kmeňov až mi ostal tento zaujímavý dvojkmeň ako základ budúceho bonsaja. Ďalším krokom bude úprava mŕtveho dreva. Ako vidno na obrázkoch, pôsobí to ako peň a treba tam vniesť trošku konicity. Teším sa na lepšiu misku a malé žlté kvety na budúcu sezónu. Nanešťastie, nemám žiadne fotky z predchádzajúceho vývoja.November 2016. 
   
I´m not sure about the front side, I like both. The second possible front without the deadwood is probably better, because the trunk goes towards the viewer. But I would like to show the deadwood. Well, it will depend on dead wood processing.
Nie som si istý pohľadovou stranou stromu, páčia sa mi obe. Druhá pohľadovka bez mŕtveho dreva je asi lepšia, lebo kmeň ide pekne smerom ku pozorovateľovi. Na druhej strane, chcel by som ukázať mŕtve drevo. Bude to záležať od toho, ako sa mi ho podarí dotvoriť.  


09/2016

03/2016   

štvrtok 17. novembra 2016