occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovpondelok 28. apríla 2014

štvrtok 17. apríla 2014

New project: Acer negundo No.2 - Javorovec jaseňolistý č. 2

Another maple collected in autumn 2013, old bark with great charecter. Many years of work before me :)New project: Acer negundo No.1 - Javorovec jaseňolistý

This big stump was collected in autumn 2012 from the future building site. I made a classic school  mistake and didn´t check the surface roots. After I started to dig it, I realised it´s not so perfect, as I expected. The tree was already cut by the owner, to avoid permission for cutting trees from site. I decided to save it. I airlayered the tree in may 2013 a let it grow freely. This spring came too early. I try to raise new branches. Top of the tree was cut down. I will check the new roots soon.
Tento veľký strom som vykopal niekedy na jeseň v roku 2012 z budúceho staveniska. Urobil som začiatočnícku chybu - neskontroloval som povrchové korene. Keď som začal strom kopať, uvedomil som si že nie je taký super, ako som očakával. Majitelia pozemku ho už drsne zrezali aby neprerástol a vyhli sa výrubovému povoleniu. Rozhodol som sa že ho vezmem. V máji 2013 som ho potopil a skúsil vytvoriť nové korene, rástol voľne bez strihu. Táto jar prišla príliš skoro. Skúšam vypestovať nové vetvičky. Vrch stromu som celý zrezal. čoskoro budem kontrolovať ako sa majú nové korene.
Winter 2012.May 2013

February 2014April 2014
utorok 1. apríla 2014

Two birch trees

In its first bonsai pot, slighly wired. I´m quite happy with the new pot. Birch trees love water, but this pot is pretty shalow. I hope the tree will not suffer from drought, because we have very hot summers here. Temperatures around  35 °C are not uncommon.
Vo svojej prvej bonsajovej miske, zľahka nadrôtovaná. Celkom som s miskou spokojný, aj keď je dosť plytká a brezy majú radi veľa vody. Dúfam že v lete v horúčavách nebude trpieť suchom.


This second birch is called PEPE. I have transplanted it a done some root work.
Druhá briezka PEPE - iba presadená a upravné korene.

My very first pine - Pinus sylvestris

I got this little tree in a trade withe my club mate. I have almost no experience with pines, so I started very carefully. I was afraid to reduce more branches, even I see the structure is too dense. First wiring was made to achieve better backbudding. I am really curious how will it work.
Túto malú borovicu mám od kamaráta z klubu. Nemám s pestovaním borovíc takmer žiadne skúsenosti, tak som začal dosť opatrne. Odstránil som dosť zeleného obrastu. Na ďalšiu redukciu si ešte počkám, stále je štruktúra vetiev hustá. Prvé nadrôtovanie bolo urobené za účelom presvetlenia a spätného obrašenia vetiev. Som zvedavý, ako to bude fungovať.

before...


... and after