occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovpondelok 29. apríla 2013

Happy hour !

Last week my flowering almond  - Prunus triloba - started to bloom. Fully opened flowers will last only a few days. I love the time before, when the flower buds only starts to expand. Well, this is a short time obsession. Flowers, flowers, flowers :)
Minulý týždeň mi začala kvitnúť moja malá mandľa trojlaločná. Naplno rozvinuté kvety na nej vydržia iba niekoľko dní. Mám rád ten čas predtým, keď sa kvetné puky iba začínajú nalievať a každým dňom zväčšovať. Je to iba krátkodobá posadnutosť. Teraz sú v plnom prúde, kvety, kvety, kvety...

25.4.2013

27.4.2013

25.04.2013

28.04.2013

It looks like I'm not alone obsessed with almond blossoms: Vincent van Gogh-Blossoming Almond Branch in a Glass with a Book, Arles.

Another van Gogh - Blossoming almond tree, 1890

štvrtok 4. apríla 2013

Repotting some trees part 2

Euonymus stump, digged in may 2012. Huge roots grow in drainage substrate.


Hornbeam "snake" growing on the rock. It was partially air layered in 2012, for nebari improvement.
Waiting for the frostless nights in my garage. The weather is warming up. I hope it will not snow again.


Repotting some trees part 1

The weather is still too bad, but my trees are starting to enlarge their buds. I repotted some of my plants during the Easter vacations. All these plants are now in my garage, they need to be protected against night´s frost.
Počasie je stále zlé, ale moje stromy začínajú nalievať púčiky. Počas veľkonočného voľna som presadil prvú dávku rastlín, ktoré to najviac potrebovali. Všetky tieto rastliny sú teraz v garáži, chránené voči nočným mrazom.

31.3.2013 - falling really big snowflakes :)

goosberry "josta" and a seedling of maple


Elm, which was airlayered in jun 2012.
Quite nice trunk base for a future bonsai. I´m really happy with cracked old-looking bark.