occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovstreda 30. mája 2012

Oleander - Nerium oleandrum

Jeden z menej tradičných druhov, používaných na bonsai. Prvý krát som videl bonsai z oleandra na výstave v Nitre okolo roku 1997. Bol to strom Milana Roskoša a veľmi ma inšpiroval, aby som to skúsil s týmto u nás bežným "terasovým" druhom. Hádam ani nepoznám dvor, alebo schodisko v paneláku, kde by sa nenašiel nejaký oleander v črepníku.
This is one of the species, which rarely grows like bonsai. I first saw this species in 1997 at an exhibition in Nitra. This nice tree belongs to Slovak bonsai artist Milan Roskoš. It was my very first inspiration to try it with this unusual material. I guess there is no house yard without an oleander in a pot, here in Slovakia.
Moja inšpirácia z východu :) zdroj: http://www.bonsairoskos.estranky.sk/
My inspiration from the east of Slovakia - please click on http://www.bonsairoskos.estranky.sk/

Môj oleander pestovala dlhé roky na dvore moja stará mama, až mi ho darovala, za čo jej pekne ďakujem. Je to taká malá citovka a pripomienka na detstvo. Dnes má babka 85 rokov a tento jej oleander približne 40-45 rokov. Prvý hrubý rez kmeňa som urobil niekedy pred 10-12 rokmi. Strom brutálne obrašil, ale nezaoberal som sa ním, nebolo času. Teraz v posledných 2-3 rokoch som začal budovať korunu, využívajúc jestvujúce konáre. Možno som mohol ísť úplne od začiatku, ale celkom sa mi pozdávali dva kmene, aj napriek rovným partiám vyššieho z nich. Strom má odhalené, vyplavené korene neagari. Dlhé pestovanie vo veľkom črepníku znemožnilo vybudovať plochý koreňový systém. Potápať neplánujem, i keď tento druh zakoreňuje veľmi ľahko. Otázne je, či sa takéto dramatické, mangrovové korene hodia ku takémuto štýlu a druhu stromu.
Prvé vážnejšie rozhodenie koruny som robil v lete 2011, teraz v máji som niektoré nové vetvy voľne nadrôtoval, aby zdreveneli v požadovanej polohe. Tento druh ochotne raší zo starého dreva, často však z jedného miesta vyrastá 3-5 konárov, takže treba vyberať. Spodné konáre zatiaľ nechávam aby silneli a pri kmeni sa snažím rozkonárovať. Pravdepodobne niektoré spodné konáre časom pôjdu dole.
This tree is from my grandmam´s sunny houseyard, where I grew up, as a sweet childhood memory. Today my grandmam is 85, and this tree is propably 40-45 years old. First rough cut was made about 10-12 years ago. Tree started to leaf immediatelly, but I was busy at that time, so it was forgotten for a while. I started to build a crown in last 2-3 years. Maybe I should start from the beginning, but I wanted to use some old branches, even they are not perfect. As it was grown in a deep pot without repotting for a long period, roots started to be really strong. I decided to show them and make a neagari style. Only way how to make clasical  root system is airlayer it, but I am not planning to do this. It´s questionable if this neagari roots are natural for this species, or this style of bonsai.
First design of the main branches began in summer 2011. Another soft wiring was made two days ago. This is quite a strong grower, with a new sprouts from the old wood, so you have to carefully choose new growth. Low young branches grow freely, to support they thickness. Propably I will cut some of them.

Júl 2006 - July 2006


Po základnom tvarovaní v apríli 2011. After first styling in april 2011.


jeseň 2011 - autumn 2011

Máj 2012 - pohľadovka - front

Zadná strana - back

Pravá strana - right


Ľavá strana - left

štvrtok 17. mája 2012

Topoľ biely " Korbi " - Populus alba - White poplar

Korbiho som vykopal, vlastne nestihol vykopať na jar 2011. Predbehli ma buldozéry, ktoré čistili budúce stavenisko. Starý strom, s krásnou hrubou kôrou rástol na okraji starej betónovej cesty, čo sa podpísalo na tvare jeho koreňov a nebari - sú veľmi jednostranné. Pník bol pravdepodobne sporadicky zrezávaný cestármi. Mal som ho už dlhšie vyhliadnutý, ale stavebné stroje prišli skôr a keď som ho našiel, bol už dopolovice vyvrátený, s koreňmi vonku na mraze, niekedy vo februáry. Dva hlavné kmene, resp. konáre mali ošúpanú kôru po lyžici buldozéra. Vzal som ho, zasadil a on na jar bohato obrašil, čo ma veľmi potešilo. Nechal som ho v priebehu roka 2011 voľne rásť, začal som nahrubo pracovať s mŕtvym drevom. Jestvujúcu dutinu som prehĺbil, poškodené konáre odrezal. Starý pahýľ vracajúci sa do kmeňa som skúsil premeniť na jin. Zatiaľ to nechávam tak, lepšie spracovanie dreva ma ešte čaká. Nechcem premeniť veľkú časť kmeňa na mŕtve drevo, chcem zachovať čo najviac kôry. Na jar 2012 som ho presadil do lepšieho substrátu, lebo drevená debnička sa mi rozpadla. Pohľadová strana nie je definitívna, chcem z neho jednoznačne strom pozerateľný zo všetkých strán. Musí ísť aj do hlbšej misky, aby sa mierne skorigovalo optické vnímanie jednostranného nebari. Zrezal som minuloročné konáre s cieľom vybudovať rozložitú korunu starého bútľavého stromu. Začíname!
I did not make him dig in spring 2011, because building bulldozers came first. This old tree grew on the edge of the road, thats why his roots and nebari are pretty flat. The trunk was probably occasionally cuted. When I came to building site, the tree was already partially digged out by bulldozers. It was a frosty february, so I took it home and planted in a wooden box. It started to leaf in spring and I was very happy with that. Two main trunks, or branches, had peeled bark. In 2011 I let it grow freely. I started to work with the dead wood in summer time. I made the existing hollow deeper, and roughly curved a jin from the rest of already dead trunk. Of course, datailed work with the dead wood is still before me. I would like to keep as much old rough bark as possible. I planted the tree in a better substrate in april 2012. The front side of the tree is not chosen yet. It´s a tree which can be superb from all sides. The future pot must be a little deeper, to correct the flat nebari. I cuted the branches from the last year. Let´s start to build a new crown!

Apríl 2011


Niekoľko obrázkov z júla 2011. Some pictures from july 2011.

Apríl 2012


Zatiaľ strana A, máj 2012. Side A, may 2012

Strana B
utorok 15. mája 2012

Niekoľko odídencov minulosti - Several trees that are no more with me

Pripájam niekoľko stromov, pekných spomienok z minulosti, ktoré už odišli do bonsajového neba.
Some memories of trees which have already gone in bonsai heaven.

Krásna ladná marhuľa, odišla na jar v roku 2003 na moniliózovú spálu. Nádherný strom s ešte zaujímavejším spôsobom vzniku. Narástol ako semenáč, z kôstky marhule vyhodenej na kopu "uskladnených" kamenných dlažobných kociek tzv. mačacích hláv, niekde pri kompostovisku mojej krstnej mamy. Podarilo sa mu vzklíčiť medzi týmito kockami a predieraním sa za svetlom sa mu vytvoril nádherný pokrútený kmeň, tak typický pre naše staré ovocné stromy. Ako neskúsený začiatočník som vôbec netušil, prečo chradne na túto zákernú hubovú chorobu a tak mi odišiel priamo pred očami. Ešte doteraz mi je do plaču, keď vidím tento obrázok. Nevadí, človek sa učí stále. Raz budem mať peknú veľkú košatú marhuľu :)
Beautiful apricot - Prunus armeniaca - died in 2003 of fungal disease moniliasis. Very pleasant tree, with interesting story. This tree grew up as a little seedling on the mound of pavement stones in the yard of my aunt. As a little tree moved to the light, the trunk started to bent and twist between the stone cubes. I was a beginner without a knowledge about this insidious fungal disease, so the tree died right before my eyes. I´m still crying, when I see this picture. Nevermind, once a day comes when I have a nice big apricot :)

Buk vykopaný niekedy v roku 1997 v okolí Banskej Bystrice. Dlho rástol v tejto nádobe, nevedel som ako ho tvarovať, tak som iba zaštipoval vetvičky až sa koruna takto zahustila. V období, keď som nemal možnosť starať sa o stromi, bol v opatere rodičov. Po jednej zime sa už neprebudil.
European beech digged out in 1997 somewhere in mountains of Slovakia. It has been growing in this pot for four or five years. I didn´t know how to design it, so I just pruned the new shoots. There was a time, when I was unable to take care of it. It has not awaken after one hard winter.
Malý smrekovec opadavý (cca 20 cm), vykopaný niekde na lyžiarskom svahu na Donovaloch. Zmrzol po nedostatočnom zazimovaní na balkóne. Dnes by som ho zrezal a uropil parádny zaujímavy šohinček.
Little larch (hight 20 cm) which was growing on a ski slope. It has frozen after insufficient overwintering on my balcony. If I have it today, I would cut it and make a cute little shohin.

pondelok 14. mája 2012

Buk č. 03 "Bútľavina" - Fagus sylvatica No. 03 - Beech "Hollow"

Krásne yamadori buku s veľkým potenciálom, vykopané na jeseň 2010. Mal som štastie na dobrú plytkú koreňovú sústavu a celkom pekné nebari. Strom rástol na koreni iného veľkého buku. V roku 2011 som so stromom nič nerobil, iba vyčistil prirodzene odumreté spráchnivené drevo a vytvoril tak veľkú dutinu. Na pôvodných koreňoch som pri výkope nechal dosť veľa pôvodnej lesnej zeminy, ktorá bola na môj vkus veľmi ťažká a nepriepustná, preto som sa odvážil buk na jar 2012 presadiť do moderného substrátu. Zrezal som niektoré križujúce sa vetvičky a vybral niektoré kostrové vetvy, ktoré použijem na tvorbu budúcej koruny. Tento rok strom pekne obrašil, nechám ho však volne rásť, bez strihu, aby nabral sily a poriadne sa rozrástla koreňová sústava. Tento rok iba popriadne polievať a hnojiť.V budúcom roku začnem pomaličky budovať korunu. Presádzanie do nejakej misky najskôr za 3-4 roky. Modlím sa ku všetkým lesným, stromovým a bonsajovým bohom, aby ma tento strom prežil :) Uvidíme.
Beautiful beech yamadori from autumn 2010. It was a lucky find, because of its good shallow root system and interesting nebari. This tree was originally growing on the big root of another giant old beech. In 2011 I decided to remove rotten wood and make the big dominant uro. When I first planted this tree, I left too much of originally substrate on the roots. In april 2012 I dared to put the tree in a modern substrate, because the old one was too wet. I just cut some unnecessary crossing branches. This year will tree grow freely to gain strength. Only good watering and fertilizing. I will build the crown in next years. First bonsai pot in 3-4 years. I pray to all gods of woods, trees and bonsai to let me grow old with this tree :) We will see.
Kopem strom - október 2010. Me digging the tree in october 2010.

Apríl 2011detail kmeňa - jar 2011

Jún 2011 - odstraňujem práchnivé drevo až do zdravého tvrdého dreva a objavujem larvy červotočov.
June 2011 - I removed rotten wood and found some wood-worms.

Október 2011

Október 2011

Apríl 2012 - po presadení do moderného substrátu a reze križujúcich sa vetvičiek
April 2012 - after planting in modern substrate and cutting some cross branches

Hrab č. 02 - Carpinus betulus No. 2

Další hrab zo zbierky prvotín. Zaujímavé a poučné pre mňa na ňom je to, že ako malý stromček mal oveľa viac rozpohybovaný kmeň, ktorý sa však vplyvom pestovania voľne v záhrade dosť narovnal a "vystrel". Spodné konáre sú takmer protistojné, ak by som však teraz jeden odstránil, zvýraznil by som nudnú rovnú časť kmeňa. Zatiaľ neriešim, dorastá vzadu vetvička, z ktorej možno vytvorím novú kostrovú vetvu. V ľavej časti nebari mi chýbajú korene, chcelo by to prikájať, ale zatiaľ nemám odvahu. Na budúcu jar pôjde do prvej bonsai misky :)
One more european hornbeam from my very first trees. What is isteresting and instructive for me on this tree is the movement of the trunk, which was much more twisted in early years. By freely growing in the field curves became more smooth.
The low bar branches are not good. I don´t want to cut one of them right now, because I think I would emphasise the boring straight middle part of the trunk. At the back side of the trunk is a one-year old branch, which will replace one of these bar branches. I miss some roots on the left side of a nebari, but I fear to graft them. I will put this one to it´s first pot next spring :)
2008

2009, rok pred výchovným rezom. One year before drastic pruning.

Apríl 2011

Apríl 2012

Hrab č.01 "had" - Carpinus betulus No. 1 - "Snake"

Tento hrab som ako jeden zo svojich ceruzkáčov vykopal okolo r. 1995-1996. Tvarovaný je prevažne iba rezom, drôtovaný do kaskády bol iba raz, ako malý stromček. Uvažujem nad pretvarovaním, aby viac vynikla krivka kmeňa. Nemá žiadne nebari, rastie zakliesnený na kameni.
This hornbeam was one of my first seedlings dig out in 1995-1996. I shape it only by pruning. It was wired only once, as a cascade. I´m planning to re-style it, to enphasise the movement of the trunk. It hasn´t a good nebari, so I put it on a rock.

V maminej záhrade, 2006. In my mam´s garden, 2006

2009

2011

Jeseň 2011 - Autumn 2011

piatok 11. mája 2012

Mandľa - Prunus triloba - Flowering Almond

Volám ju čerešňa. Jeden z mojich najstarších strom. Mám ho približne 15 rokov, zakúpený ako mladý strom, možno 5-ročný v Nitre na Agrokomplexe. Výška približne 25 cm. Nevďačný druh na bonsai, ťažko sa rozvetvuje, treba ošetrovať voči monilióze. Celý rok vyzerá divne, ale dva týždne skoro na jar, keď zakvitne, je super. Nikdy z neho nebude super bonsai s jemnými vetvičkami, ale mám z neho radosť.
I call it cherry. This is one of my eldest trees. I own it for 15 years. It was purchased as a young maybe 5-years old tree in Nitra. High 25 cm. This is rather difficult and ungrateful species, hardly ramificated. It must be treated against fungal disease twice a year. It looks a little strange all the year, only in early spring when is flowering, really looks superb. This will never be a good bonsai with many little branches and dense crown, but I enjoy the flowers.
Apríl 2002
Apríl 2012
Máj 2012
Detail peknej cca 20 ročnej odlupujúcej sa kôry. Detail of its 20-years old bark.