occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovpiatok 5. júla 2013

Beech No. 01

doing fine after spring wiring. I was a little worried about this tree, because it woke up very late after a long winter. It was repotted into better substrate and shallower container, after the buds began to enlarge finally. First trim and partial defoliation was done in the middle of june, and now the second growth starts...
Buk č.1 sa má fajn po jarnom drôtovaní. Mal som o tento strom trošku strach, pretože sa veľmi neskoro zobudil, po dlhej zime. Keď sa konečne puky začali nalievať, presadil som ho do lepšieho substrátu a plytkejšej nádoby. Prvý tohtoročný strih a čiastočné odlistenie, resp. zmenšenie plochy listov, som urobil v polke júna. Teraz sa začínajú prebúdzať nové púčiky.

07/2013

Two birch yamadories in training

Both birch trees were dug in a local quarry in april 2011. Slowly starting to show their beauty. Intensive fertilization with organic fertilizers and aggressive watering causes fast growth, but large letters.
First one called Pepe was completelly wired in early spring in 2013.
Obe briezky boli vykopané v blízkom kameňolome v apríli 2011. Pomaličky začínajú ukazovať svoju krásu. Intenzívne hnojenie s organickými hnojivami a silné polievanie spôsobujú bujný rast, ale aj enormne veľké listy. Prvá z nich zvaná Pepe bola kompletne nadrôtovaná skoro na jar 2013.
Pepe - 07/2013, Height: 55 cm

04/2011

Birch No.1 - 07/2013, Height: 45 cm

04/2012

04/2011