occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovštvrtok 2. apríla 2015

Berberis thunbergii No.2 - purple one - Dráč č.2

I used to walk around a very nice old berberis on my way to work. It was growing in a big concrete container, nobody take care of it, except the strong wind in this area, near the river Danube. One day I shyly asked the owner, if I can dig it. We made an agreement and the barberry was exchanged for another plants. So I got a great material with patina of time, and the concrete pot was planted with many new young plants.
The tree with many trunks is really challenging and make me a little uncertain. I was sure to leave as many trunks as possible, despite the crossing trunks and not so clear concept of the future bonsai. I prudently started to reduce the height of the trunks in spring 2014. The tree started to backbud nicely on old wood. I chose several new shoots to set up new peaks and let them grow strongly. I wired it this spring. Next work will be the trunk chops editing, probably in late summer 2015.
Cestou do práce som často chodieval okolo krásneho starého dráča. Rástol vo veľkom betónovom kvetináči, nikto sa o neho nestaral, okrem silného vetra pri Dunaji. Jedného dňa som sa hanblivo spýtal majiteľa, či si ho môžem vykopať. Dohoda bola uzavretá, dohodli sme sa na výmene dráča za iné rastlinky. Tak som dostal perfektný materiál s patinou času a betónový kvetináč som osadil mnohými mladými rastlinkami. Strom s mnohými kmeňmi je naozaj výzvou a som celkom neistý, čo s ním ďalej. Bol som si istý že ponechám čo najviac kmeňov, napriek tomu že sa krížia a celkový koncept stromu je jasný a jednoduchý. Na jar 2014 som opatrne začal redukovať výšku kmeňov. Strom celkom ochotne obrašil na starom dreve. Vybral som niekoľko nových výhonkov na založenie nových ťahúňov a nechal ich silno. Túto jar som strom zľahka nadrôtoval. Najbližšie ma čaká opracovanie starých rezov na koncoch pôvodných kmeňov, asi koncom leta 2015.


In a new home right after digging on 21.3. 2013
V novom domove hneď po výkope, 21.3.2013.

I was pleasantly surprised with the nice compact roots in perfect condition, so I planted it right into the small plastic training pot (lenght of the pot is 40 cm).
Bol som príjemne prekvapený kvalitou a kompaktným koreňovým systémom, tak som sa rozhodol zasadiť strom rovno do malej tréningovej plastovej nádoby dĺžky 40 cm.
Poted in march 2013. 

This is how it was in november 2013

Detail of great bark character.

Colorful November 2014

Rough wiring in spring 2015. Nahrubo nadrôtované nové ťahúne na jar 2015.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára